Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
wat˨˩wak˨˨wak˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
wat˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

oặt

  1. Cong xuống.
    Cành cây oặt đến tận mặt ao.

Tham khảo sửa