Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
wat˧˥wak˩˧wak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
wat˩˩wat˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

oắt

  1. Nói người bé nhỏ quá (dùng với ý coi thường).
    Thằng oắt gánh thế nào nổi hai thùng nước.

Tham khảo

sửa