Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲo̤j˨˩ sɔ̰ʔ˨˩ɲoj˧˧ ʂɔ̰˨˨ɲoj˨˩ ʂɔ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲoj˧˧ ʂɔ˨˨ɲoj˧˧ ʂɔ̰˨˨

Động từ

sửa

nhồi sọ

  1. Tuyên truyền cưỡng bách đến mức đối tượng phải mù quáng nghe theo.
  2. Truyền thụ những tri thức trên khả năng hiểu biếtsức thu nhận của người học.

Tham khảo

sửa