Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwiə̤n˨˩ tʰṵʔ˨˩tʂwiəŋ˧˧ tʰṵ˨˨tʂwiəŋ˨˩ tʰu˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂwiən˧˧ tʰu˨˨tʂwiən˧˧ tʰṵ˨˨

Động từ

sửa

truyền thụ

  1. Truyền lại tri thức, kinh nghiệm cho người nào đó.
    Truyền thụ kiến thức cho học sinh.
    Truyền thụ nghề nghiệp cho thợ trẻ.

Tham khảo

sửa