Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Động từSửa đổi

  1. Xuống.

Đồng nghĩaSửa đổi