Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɔj˧˧ ŋɔp˧˥ŋɔj˧˥ ŋɔ̰p˩˧ŋɔj˧˧ ŋɔp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɔj˧˥ ŋɔp˩˩ŋɔj˧˥˧ ŋɔ̰p˩˧

Xem thêm

sửa
  1. Con chó ngoi ngóp mãi mới vào bờ được.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa