Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɛ̰ʔw˨˩ŋɛ̰w˨˨ŋɛw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɛw˨˨ŋɛ̰w˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nghẹo

  1. Xem Ngoẹo

Tham khảo sửa