Xem thêm: thứ Bảy

Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từ riêngSửa đổi

thứ bảy

  1. Từ sai chính tả của thứ Bảy.

Tính từSửa đổi

thứ bảy (không thể so sánh được)

  1. Số thứ tự tương ứng với cái (vật, chiếc,...) đứng ở vị trí ngay sau cái (vật, chiếc,...) thứ sáu, hoặc xếp ngay trước cái (vật, chiếc,...) ở vị trí thứ tám trong thứ tự đếm (có thể là đếm tăng, đếm giảm, đếm cách quãng hoặc đếm theo quy tắc nào đó).
    Điểm tốt nghiệp cuối cấp ba của Nguyệt cao thứ bảy toàn tỉnh.

DịchSửa đổi

thứ tự thứ bảy khi đếm