Tiếng Việt

sửa

Cách viết khác

sửa

Từ nguyên

sửa

Âm Hán-Việt của chữ Hán (rõ ràng) (vẽ).

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mïŋ˧˧ hwa̰ːʔ˨˩mïn˧˥ hwa̰ː˨˨mɨn˧˧ hwaː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mïŋ˧˥ hwa˨˨mïŋ˧˥ hwa̰˨˨mïŋ˧˥˧ hwa̰˨˨

Động từ

sửa

minh hoạ

  1. Làm thêm, sinh động thêm nội dung muốn trình bày, bằng hình vẽ hoặc những hình thức dễ thấy, dễ hiểu.
    Hình ảnh chỉ có/mang tính minh hoạ.
    Lấy ví dụ minh hoạ.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa
  • Minh hoạ, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam

Đọc thêm

sửa