Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mɛw˧˧mɛw˧˥mɛw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mɛw˧˥mɛw˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

meo

  1. mốc xanh.
    Cơm hẩm cà meo.
  2. Tiếng mèo kêu.
    Mèo kêu meo meo.

Tham khảo sửa

Tiếng Ba Na sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

meo

  1. mèo.

Tiếng Quảng Lâm sửa

Danh từ sửa

meo

  1. mèo.