Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mew˧˥mḛw˩˧mew˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mew˩˩mḛw˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

mếu

  1. Méo xệch miệng khóc hoặc chực khóc.
    Con trai gì mà hễ ai động đến là mếu liền.

Tham khảo sửa