Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwiən˧˧ liə̰ʔw˨˩ŋwiəŋ˧˥ liə̰w˨˨ŋwiəŋ˧˧ liəw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwiən˧˥ liəw˨˨ŋwiən˧˥ liə̰w˨˨ŋwiən˧˥˧ liə̰w˨˨

Danh từ Sửa đổi

nguyên liệu

  1. Vật tự nhiên chưa qua một sự chế biến nào và cần được lao động, máy móc, kỹ thuật biến hóa mới thành sản phẩm.
    Bông, than, tre, mía... là những nguyên liệu.

Tham khảo Sửa đổi