Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mam˧˧mam˧˥mam˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mam˧˥mam˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

măm

  1. Từ dùng để nói trẻ em ăn.

Tham khảo sửa