Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liən˧˧ hə̰ːʔp˨˩liəŋ˧˥ hə̰ːp˨˨liəŋ˧˧ həːp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liən˧˥ həːp˨˨liən˧˥ hə̰ːp˨˨liən˧˥˧ hə̰ːp˨˨

Tính từ

sửa

liên hợp

  1. (Dt.) quan hệ thống nhất, hữu cơ với nhau từ những bộ phận vốn tương đối độc lập đã được kết hợp lại.
    Nhà máy liên hợp dệt.
    Máy liên hợp.
    Liên hợp sản xuất.
  1. Chính phủ liên hợp.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa