Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xṵŋ˧˩˧kʰuŋ˧˩˨kʰuŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xuŋ˧˩xṵʔŋ˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ nguyên sửa

Từ Hán-Việt.

Tính từ sửa

khủng

  1. Sợ hãi.

Dịch sửa

Từ dẫn xuất sửa