Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xə̰w˧˩˧ hiə̰ʔw˨˩kʰəw˧˩˨ hiə̰w˨˨kʰəw˨˩˦ hiəw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xəw˧˩ hiəw˨˨xəw˧˩ hiə̰w˨˨xə̰ʔw˧˩ hiə̰w˨˨

Danh từ

sửa

khẩu hiệu

  1. Câu tóm tắt một nhiệm vụ, một thái độ chính trị... đưa ra để động viên, tuyên truyền quần chúng.
    Khẩu hiệu đấu tranh.
    khẩu hiệu đả đảo kẻ thù.


Tham khảo

sửa