Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɔm˧˥ tat˧˥tɔ̰m˩˧ ta̰k˩˧tɔm˧˥ tak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tɔm˩˩ tat˩˩tɔ̰m˩˧ ta̰t˩˧

Động từ sửa

tóm tắt

  1. Rút ngắn, thu gọn, chỉ nêu những điểm chính.
    Tóm tắt nội dung tác phẩm.
    Tóm tắt ý kiến.
    Trình bày tóm tắt.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa