Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xajk˧˥ kwaːn˧˧kʰa̰t˩˧ kwaːŋ˧˥kʰat˧˥ waːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xajk˩˩ kwaːn˧˥xa̰jk˩˧ kwaːn˧˥˧

Tính từ sửa

khách quan

  1. Nói cái gì tồn tại ngoài ý thức con người.
    Sự thật khách quan.
  2. Nói thái độ nhận xét sự vật căn cứ vào sự thực bên ngoài.
    Nhận định khách quan.

Tham khảo sửa