Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 •   Pháp (Paris)
 •   Pháp (Avignon)
 •   Canada (Montréal)
  (Chính thức) [1]

Tính từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Giống đực jaune
/ʒon/
jaunes
/ʒon/
Giống cái jaune
/ʒon/
jaunes
/ʒon/

jaune /ʒon/

 1. Vàng.
  Couleur jaune — màu vàng
  colère jaune — cơn giận đùng đùng, sự điên tiết
  corps jaune — (giải phẫu) thể vàng
  fièvre jaune — (y học) sốt vàng
  ligament jaune — (giải phẫu) dây chằng vàng
  race jaune — chủng tộc da vàng
  syndicat jaune — công đoàn vàng

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
jaune
/ʒon/
jaunes
/ʒon/

jaune /ʒon/

 1. Màu vàng.
 2. Phẩm vàng.
 3. Quần áo (màu) vàng.
 4. Lòng đỏ (trứng) (cũng jaune d'oeuf).
  être peint en jaune — bị vợ cắm sừng

Danh từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Số ít jaune
/ʒon/
jaunes
/ʒon/
Số nhiều jaune
/ʒon/
jaunes
/ʒon/

jaune /ʒon/

 1. Người da vàng.
 2. Đoàn viên công đoàn vàng; công nhân không tham gia đình công; kẻ phá đình công.

Phó từ

sửa

jaune /ʒon/

 1. (Rire jaune) Cười gượng.

Tham khảo

sửa