Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˌɪn.ˈsɑɪd/
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

inside /ˌɪn.ˈsɑɪd/

 1. Mặt trong, phía trong, phần trong, bên trong.
 2. Phần giữa.
  the inside of a week — phần giữa tuần
 3. (Thông tục) Lòng, ruột.

Thành ngữSửa đổi

Tính từSửa đổi

inside & phó từ /ˌɪn.ˈsɑɪd/

 1. Ở trong, từ trong, nội bộ.
  inside information — tin tức nội bộ
  an inside job — một công việc làm ở trong; (thông tục) một vụ trộm nội bộ
  inside of a week — trong vòng một tuần

Giới từSửa đổi

inside /ˌɪn.ˈsɑɪd/

 1. phía trong; vào trong.

Tham khảoSửa đổi