Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ 

Nội động từSửa đổi

got nội động từ

  1. Quá khứphân từ quá khứ của get

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi