Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈfri.dəm/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

freedom /ˈfri.dəm/

 1. Sự tự do; nền tự do.
  to fight for freedom — đấu tranh giành tự do
  freedom of speech — tự do ngôn luận
 2. Quyền tự do (ra vào, sử dụng).
  to give a friend the freedom of one's house — cho một người bạn quyền tự do sử dụng nhà mình
 3. Quyền tự quyết.
 4. Sự miễn, sự khỏi phải, sự không (khuyết điểm... ).
  freedom from tax — sự miễn thuế
  freedom from wants — sự không bị thiếu thốn
 5. Sự thoải mái; sự xuề xòa, sự suồng sã.
  to take freedoms with somebody — quá suồng sã với ai
 6. Đặc quyền (của một thành phố, một tổ chức... ).
 7. (Vật lý) Khả năng chuyển dộng.

Tham khảo sửa