Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈɛ.vɜː]

Phó từSửa đổi

ever /ˈɛ.vɜː/

 1. Bao giờ; từ trước đến giờ; hàng, từng.
  more than ever — hơn bao giờ hết
  the best story ever heard — chuyện hay nhất đã từng được nghe
  the greatest thinker ever — nhà tư tưởng lớn nhất từ trước đến giờ
 2. Luôn luôn, mãi mãi.
  to live for ever — sống mãi
 3. (Thông tục) Nhỉ.
  what ever does he wants? — nó muốn cái gì thế nhỉ?
  who ever can it be? — ai thế nhỉ?

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi