Tiếng ViệtSửa đổi

Tính từSửa đổi

mãi mãi

  1. như vĩnh viễn.
    Từ đây cho đến mãi mãi về sau. Cái thời đó đã vĩnh viễn qua rồi.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi