Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

creases

  1. Động từ crease chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi