Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /kɔ̃.pʁɑ̃dʁ/

Ngoại động từ sửa

comprendre ngoại động từ /kɔ̃.pʁɑ̃dʁ/

 1. Bao gồm, gồm có.
 2. Gộp vào, tính gộp vào.
  Comprendre toutes les taxes dans le prix — tính gộp tất cả các thứ thuế vào giá hàng
 3. Hiểu, lĩnh hội.
 4. Thấu tình.
  Comprendre la plaisanterie — biết đùa, không giận vì đùa.
  comprendre les choses — thấu đáo sự việc (dễ tha thứ)
  compris? — hiểu chưa?
  non compris — không kể
  y compris — kể cả

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa