Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨïŋ˧˥ iəw˧˥ʨḭ̈n˩˧ iə̰w˩˧ʨɨn˧˥ iəw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨïŋ˩˩ iəw˩˩ʨḭ̈ŋ˩˧ iə̰w˩˧

Tính từ sửa

chính yếu

  1. Chínhquan trọng nhất; phân biệt với thứ yếu.
    Lí do chính yếu.
    Mục tiêu chính yếu.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Chính yếu, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam