Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈkruː.ʃəl/

Tính từ

sửa

crucial /ˈkruː.ʃəl/

 1. Quyết định; cốt yếu, chủ yếu.
  a crucial experiment (test) — thí nghiệm quyết định
 2. (Y học) Hình chữ thập.
  crucial incision — vết mổ hình chữ thập

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /kʁy.sjal/

Tính từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Giống đực crucial
/kʁy.sjal/
cruciaux
/kʁy.sjɔ/
Giống cái cruciale
/kʁy.sjal/
cruciales
/kʁy.sjal/

crucial /kʁy.sjal/

 1. Mấu chốt.
  Question cruciale — vấn đề mấu chốt
 2. (Triết học) Quyết đoán.
  Expérience cruciale — thí nghiệm quyết đoán
 3. (Y học) (theo hình) chữ thập.
  Incision cruciale — vết rạch chữ thập

Tham khảo

sửa