Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
crise
/kʁiz/
crises
/kʁiz/

crise gc /kʁiz/

 1. (Y học) Bệnh biến.
 2. (Y học) Cơn.
  Crise d’asthme — cơn hen
 3. Cuộc khủng hoảng.
  Crise financière — khủng hoảng tài chính
  Crise politique — khủng hoảng chính trị
  Crise de la moralité — khủng hoảng đạo đức
  Crise de main-d'œuvre — khủng hoảng nhân công
  Piquer une crise — (thân mật) nổi giận đùng đùng.

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa