Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

  Số ít Số nhiều
Số ít accès
/ak.sɛ/
accès
/ak.sɛ/
Số nhiều accès
/ak.sɛ/
accès
/ak.sɛ/

accès /ak.sɛ/

 1. Lối vào.
  L’accès du port — lối vào cảng.
 2. Quyền được vào.
  L’accès d’une carrière — quyền được vào một ngành
 3. Sự tiếp xúc, khả năng tiếp xúc.
  Être d’un accès facile — dễ tiếp xúc, dễ gần
 4. Cơn.
  Accès de fièvre — cơn sốt
  Accès de colère — cơn giận
  Accès direct / aléatoire — sự truy cập trực tiếp / ngẫu nhiên
  avoir accès à — được vào, được tiếp xúc
  Avoir accès au palais — được vào cung điện
  Le Laos n'a pas accès à la mer — nước Lào không có đường ra biển
  par accès — từng cơn, từng lúc

Tham khảo sửa