Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗo̰ʔt˨˩ ŋo̰ʔt˨˩ɗo̰k˨˨ ŋo̰k˨˨ɗok˨˩˨ ŋok˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗot˨˨ ŋot˨˨ɗo̰t˨˨ ŋo̰t˨˨

Tính từ sửa

đột ngột

  1. Rất bất ngờ, hoàn toàn không có một dấu hiệubáo trước.
    Cảm đột ngột.
    Đột ngột về thăm nhà.
    Trời đột ngột đổ mưa.

Tham khảo sửa

  • Đột ngột, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam