Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

bet /ˈbɛt/

 1. Sự đánh cuộc.
  to lay (make) a bet — đánh cuộc
  to lose a bet — thua cuộc
  to win a bet — thắng cuộc
 2. Tiền đánh cuộc.

Động từSửa đổi

bet (bất qui tắc) bet, betted /ˈbɛt/

 1. Đánh cuộc, đánh .
  to bet an someone's winning — đánh cuộc ai thắng
  to bet against someone's winning — đánh cuộc ai thua

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng Ili TurkiSửa đổi

Danh từSửa đổi

bet

 1. mặt.