Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

battled

  1. Quá khứphân từ quá khứ của battle

Chia động từSửa đổi