Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓiəw˧˥ɓɨə̰w˩˧ɓɨəw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓɨəw˩˩ɓɨə̰w˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tham khảo sửa