Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓiəw˧˧ɓɨəw˧˥ɓɨəw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓɨəw˧˥ɓɨəw˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

bươu

  1. Sưng thành cục ở đầu, ở trán.
    Bươu đầu sứt trán.

Tham khảo sửa