Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ə.ˈtɛn.dənt/

  Hoa Kỳ  [ə.ˈtɛn.dənt]

Tính từSửa đổi

attendant /ə.ˈtɛn.dənt/

 1. Tham dự, có mặt.
  attendant crowd — đám đông có mặt
 2. Đi theo, kèm theo.
  famine and its attendant diseases — nạn đói và những bệnh kèm theo nó
  attendant circumstances — những trạng huống kèm theo
 3. (Attendant on, upon) Chăm sóc, phục vụ, phục dịch; theo hầu.

Danh từSửa đổi

attendant /ə.ˈtɛn.dənt/

 1. Người phục vụ; người theo hầu; cần vụ.
 2. Chiêu đãi viên (trên máy bay).

Tham khảoSửa đổi