Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵʔk˨˩ zḭ̈ʔk˨˩fṵk˨˨ jḭ̈t˨˨fuk˨˩˨ jɨt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fuk˨˨ ɟïk˨˨fṵk˨˨ ɟḭ̈k˨˨

Động từ

sửa

phục dịch

  1. Làm công việc chân tay vất vả để phục vụ người khác (thường là chủ hoặc nói chung người bề trên). Phục dịch cơm nước suốt ngày.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa