Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ə.ˈbrəpt]

Tính từSửa đổi

abrupt /ə.ˈbrəpt/

 1. Bất ngờ, đột ngột; vội vã.
  an abrupt turn — chỗ ngoặc bất ngờ
  an abrupt departure — sự ra đi vội vã (đột ngột)
 2. Cộc lốc, lấc cấc, thô lỗ.
  an abrupt answers — câu trả lời cộc lốc
  abrupt manners — cách cư xử lấc cấc
 3. Dốc đứng, hiểm trở, gian nan.
  abrupt coast — bờ biển dốc đứng
  the road to science is very abrupt — con đường đi tới khoa học rất gian nan
 4. Trúc trắc, rời rạc (văn).
 5. Bị đốn, bị chặt cụt; như thể bị đốn, bị chặt cụt (cây... ).

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực abrupt
/a.bʁypt/
abrupts
/a.bʁypt/
Giống cái abrupte
/a.bʁypt/
abruptes
/a.bʁypt/

abrupt /a.bʁypt/

 1. Dốc đứng.
  Rocher abrupt — đá dốc đứng.
 2. Cục súc, cụt ngủn.
  Un homme abrupt — một người cục súc
  Une conclusion abrupte — kết luận cụt ngủn.

Trái nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực abrupt
/a.bʁypt/
abrupts
/a.bʁypt/
Giống cái abrupt
/a.bʁypt/
abrupts
/a.bʁypt/

abrupt /a.bʁypt/

 1. (Địa lý) Vách dốc đứng.

Tham khảoSửa đổi