Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰo˧˧ loʔo˧˥tʰo˧˥ lo˧˩˨tʰo˧˧ lo˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰo˧˥ lo̰˩˧tʰo˧˥ lo˧˩tʰo˧˥˧ lo̰˨˨

Từ tương tự

sửa

Định nghĩa

sửa

thô lỗ

  1. Thôvụng.
    Ăn nói thô lỗ.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa