Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰo˧˧ loʔo˧˥tʰo˧˥ lo˧˩˨tʰo˧˧ lo˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰo˧˥ lo̰˩˧tʰo˧˥ lo˧˩tʰo˧˥˧ lo̰˨˨

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

thô lỗ

  1. Thôvụng.
    Ăn nói thô lỗ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa