Wiktionary:Từ trong ngày/16 tháng 12

Writing star.svg

Từ trong ngày   16 tháng 12
rồng danh từ