Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ti̤m˨˩tim˧˧tim˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tim˧˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

tìm

 1. Cố làm sao cho thấy ra được, cho có được (cái biết là có ở đâu đó).
  Tìm trẻ lạc.
  Khán giả tìm chỗ ngồi.
  Tìm người cộng tác.
  Tìm ra manh mối.
  Vạch lá tìm sâu.
 2. Cố làm sao nghĩ cho ra.
  Tìm đáp số bài toán.
  Tìm cách giải quyết.
  Tìm lời khuyên nhủ.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Cống

sửa

Số từ

sửa

tìm

 1. một.