Mở trình đơn chính

Tiếng AnhSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:

Danh từ riêngSửa đổi

JSP (không đếm được)

  1. (Máy tính) Viết tắt của JavaServer Pages. Một công nghệ của Sun Microsystems dựa trên nền tảng Java, trong đó ác Java và một số hành động được định nghĩa sẵn vào tài liệu HTML, XML... để tạo ra nội dung động.