Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ne̤n˨˩ ta̰ːŋ˧˩˧nen˧˧ taːŋ˧˩˨nəːŋ˨˩ taːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nen˧˧ taːŋ˧˩nen˧˧ ta̰ːʔŋ˧˩

Danh từSửa đổi

nền tảng

  1. Bộ phận vững chắc dựa trên đó các bộ phận khác tồn tạiphát triển. Công nghiệp nặngnền tảng của nền kinh tế quốc dân.
  2. cách mọi thứ được tổ chức hoặc sắp xếp; Mọi thứ diễn ra thường xuyên thế nào
  a daily basis : hàng ngày
  a regular basis: thường xuyên
  a case-by-case basis: theo từng trường hợp  cụ thể

Tham khảoSửa đổi