Mở trình đơn chính

Mục lục

Tiếng AnhSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Chữ tắt của HyperText Markup Language.

Danh từ riêngSửa đổi

HTML (không đếm được)

  1. Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản: ngôn ngữ biên tập dùng thẻ dạng <thẻ thuộctính="Giá trị">nội dung</thẻ> để soạn thảo trang World Wide Web.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi