Wikipedia logo
Wikipedia có bài viết về:


Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗḭ̈ʔŋ˨˩ ŋiʔiə˧˥ɗḭ̈n˨˨ ŋiə˧˩˨ɗɨn˨˩˨ ŋiə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗïŋ˨˨ ŋḭə˩˧ɗḭ̈ŋ˨˨ ŋiə˧˩ɗḭ̈ŋ˨˨ ŋḭə˨˨

Danh từSửa đổi

định nghĩa

  1. Lời định nghĩa.
    Định nghĩa này hoàn toàn chính xác.

Động từSửa đổi

định nghĩa

  1. Làm nghĩa của từ hay khái niệm.
    Định nghĩa các từ có trong bài.

Tham khảoSửa đổi