Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗḭ̈ʔŋ˨˩ ŋiʔiə˧˥ɗḭ̈n˨˨ ŋiə˧˩˨ɗɨn˨˩˨ ŋiə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗïŋ˨˨ ŋḭə˩˧ɗḭ̈ŋ˨˨ ŋiə˧˩ɗḭ̈ŋ˨˨ ŋḭə˨˨

Danh từ

sửa

định nghĩa

  1. Lời định nghĩa.
    Định nghĩa này hoàn toàn chính xác.

Động từ

sửa

định nghĩa

  1. Làm nghĩa của từ hay khái niệm.
    Định nghĩa các từ có trong bài.

Tham khảo

sửa