Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəwŋ˧˧ ŋḛʔ˨˩kəwŋ˧˥ ŋḛ˨˨kəwŋ˧˧ ŋe˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəwŋ˧˥ ŋe˨˨kəwŋ˧˥ ŋḛ˨˨kəwŋ˧˥˧ ŋḛ˨˨

Danh từ

sửa

công nghệ

  1. (Công: khéo léo; nghệ: nghề) Kĩ thuật sử dụng công cụ, máy móc, trang bị để sản xuất những sản phẩm công nghiệp.
    Muốn đẩy mạnh sản xuất, phải cải tiến công nghệ.

Tham khảo

sửa