Tiếng AnhSửa đổi

Thán từSửa đổi

Rrr#

Đồng nghĩaSửa đổi

Ree