Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kuʔu˧˥ kiʔi˧˥ku˧˩˨ ki˧˩˨ku˨˩˦ ki˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kṵ˩˧ kḭ˩˧ku˧˩ ki˧˩kṵ˨˨ kḭ˨˨

Tính từSửa đổi

cũ kỹ

  1. Cách viết khác của cũ kĩ