Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+731D, 猝
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-731D

[U+731C]
CJK Unified Ideographs
[U+731E]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. (Địa lý) Vách dốc đứng.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

thút, vuốt, thốt, tót

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰut˧˥ vuət˧˥ tʰot˧˥ tɔt˧˥tʰṵk˩˧ juək˩˧ tʰo̰k˩˧ tɔ̰k˩˧tʰuk˧˥ juək˧˥ tʰok˧˥ tɔk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰut˩˩ vuət˩˩ tʰot˩˩ tɔt˩˩tʰṵt˩˧ vuət˩˧ tʰo̰t˩˧ tɔ̰t˩˧