Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Đại từSửa đổi

  1. Bố, cha, ba.